ਹਾਇਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚਿਕਿਤਸਕਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼, ਮੁਫ਼ਤ ਐਪ। Install the demo Watch a video

ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ, ਬੱਲਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਪ ਦੇ ਰੋਗੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਗੈਰ-ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਸਾਨ, ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਚਾਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿਕਿਤਸਕਾਂ ਦੀ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

Record a BP in under 20 sec

Simple is fast and fits into most workflows, so healthcare workers spend more time with patients and less time doing data entry. A healthcare worker can record a visit with BP and medications in less than 20 seconds.

Easy to learn

Healthcare workers can learn Simple in the field in less than an hour.

BP history is simply displayed

A patient's BP history is displayed simply, so nurses and doctors can scan it in a busy care environment. We will add graphing of BPs soon.

Follow-up with every patient

It's very important for patients to return to the facility for treatment on a regular schedule. Scheduling follow-ups is easy and the patient will receive text message reminders to return to care.

Remind overdue patients to return

If a patient misses their follow-up visit, Simple will add them to an easy-to-use overdue list. Any staff member can call the patient and Simple hides their phone number from the patient.

Offline first, high performance

The app works great in places with unreliable connectivity and where a healthcare worker may be offline for days at a time. Simple works fast offline and data is synced whenever the user’s internet is active.

Use any Android device

Simple works on either personal phones or on clinic-owned tablets. The app has a small footprint, under 20MB, and is light on data usage. Simple works on any modern Android phone or tablet, version 5 or above, so you can get started with hardware already on hand.

Watch a "How to use Simple" video

This video was created for healthcare workers in India who use Simple. It explains the core functions of Simple in 5 minutes.

ਕੀ ਸਿੰਪਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ?

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ Resolve to Save Lives, ਗ਼ੈਰ-ਲਾਭ ਵਾਲੀ Vital Strategies ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਦੁਆਰਾ ਸਮੱਰਥਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿੰਪਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਡ ਵਰਤੋਂ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ